Ghế chân xoay có gác chân

CR4318-M

Ghế chân xoay có gác chân

Giá : 2.650.000 VNĐ
 
Ghế ngả lưng có gác duỗi chân

CR4317-M

Ghế ngả lưng có gác duỗi chân

Giá : 2.100.000 VNĐ
 
Ghế làm việc văn phòng hcm

CR4315-M

Ghế làm việc văn phòng hcm

Giá : 2.650.000 VNĐ
 
Ghế xoay làm việc có gác chân

CR4313-M

Ghế xoay làm việc có gác chân

Giá : 2.650.000 VNĐ
 
Ghế làm việc chống đau lưng

CR4312-M

Ghế làm việc chống đau lưng

Giá : 1.750.000 VNĐ
 
Ghế lưới manager làm việc

CR4306-M

Ghế lưới manager làm việc

Giá : 2.150.000 VNĐ
 
Ghế lưới có tựa đầu gác chân

CR4309-M

Ghế lưới có tựa đầu gác chân

Giá : 1.850.000 VNĐ
 
Ghế làm việc có gác chân hcm

CR4307-M

Ghế làm việc có gác chân hcm

Giá : 2.450.000 VNĐ
 
Ghế giám đốc lưới có gác chân

CR4308-M

Ghế giám đốc lưới có gác chân

Giá : 7.650.000 VNĐ
 
Ghế xoay làm việc có gác chân

CR4310-M

Ghế xoay làm việc có gác chân

Giá : 1.950.000 VNĐ
 
Ghế xoay ngả lưng thư giãn

CR4311-M

Ghế xoay ngả lưng thư giãn

Giá : 2.650.000 VNĐ
 
Ghế làm việc có gác chân

CR4305-M

Ghế làm việc có gác chân

Giá : 2.250.000 VNĐ
 
Ghế quản lý có gác chân

CR4103-P

Ghế quản lý có gác chân

Giá : 3.850.000 VNĐ
 
Ghế sếp lưng lưới có gác chân

CR4304-M

Ghế sếp lưng lưới có gác chân

Giá : 3.750.000 VNĐ
 
Ghế trưởng phòng có gác chân

CR4303-M

Ghế trưởng phòng có gác chân

Giá : 4.150.000 VNĐ
 
Ghế CEO xoay lưng lưới

CR4302-M

Ghế CEO xoay lưng lưới

Giá : 3.650.000 VNĐ
 
Ghế sếp lưng lưới có gác chân

CR4301-M

Ghế sếp lưng lưới có gác chân

Giá : 4.450.000 VNĐ
 
Ghế làm việc có gác chân

CM4274-M

Ghế làm việc có gác chân

Giá : 2.050.000 VNĐ
 
Ghế trưởng phòng có gác chân

CR4102-P

Ghế trưởng phòng có gác chân

Giá : 3.100.000 VNĐ
 
Ghế văn phòng có gác chân

CR4101-P

Ghế văn phòng có gác chân

Giá : 3.350.000 VNĐ
 
Ghế chân xoay có gác chân

CR4318-M

Ghế chân xoay có gác chân

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Lưng lưới. Nệm vải. Khung nhựa. Tay nhựa, chân xoay thép mạ chrome, bánh xe nhựa

Kích thước (D*R*C): 500*510*1240-1250mm

Giá : 2.650.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế ngả lưng có gác duỗi chân

CR4317-M

Ghế ngả lưng có gác duỗi chân

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Lưng lưới. Nệm vải. Khung nhựa. Tay nhựa, chân xoay thép mạ chrome, bánh xe nhựa

Kích thước (D*R*C): 630*580*1150mm

Giá : 2.100.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế làm việc văn phòng hcm

CR4315-M

Ghế làm việc văn phòng hcm

Màu sắc: Lưới: đen/ xám. Nệm vải đen. Khung nhựa lưng màu trắng. Tay nhựa đen / xám

Chất liệu: Lưng lưới. Nệm vải. Khung nhựa lưng màu trắng. Tay nhựa đen / xám. Gác chân khung thép mạ chrome và nhựa

Kích thước (D*R*C): Đang cập nhật

Giá : 2.650.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay làm việc có gác chân

CR4313-M

Ghế xoay làm việc có gác chân

Màu sắc: Lưới màu xám / đen

Chất liệu: Lưng và nệm lưới. Khung nhựa. Chân Nhựa

Kích thước (D*R*C): Đang cập nhật

Giá : 2.650.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế làm việc chống đau lưng

CR4312-M

Ghế làm việc chống đau lưng

Màu sắc: Lưng và nệm đen. Khung / tay / chân nhựa màu đen

Chất liệu: Lưng và nệm lưới đen, khung nhựa màu đen/trắng, chân và tay nhựa trắng / đen

Kích thước (D*R*C): Đang cập nhật

Giá : 1.750.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế lưới manager làm việc

CR4306-M

Ghế lưới manager làm việc

Màu sắc: Nệm ngồi màu đen . Lưng xám / đen

Chất liệu: Nệm vải . Lưng lưới . Khung ghế / tay /chân ghế bằng nhựa

Kích thước (D*R*C): 590*520*450*1100 mm

Giá : 2.150.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế lưới có tựa đầu gác chân

CR4309-M

Ghế lưới có tựa đầu gác chân

Màu sắc: Lưới nệm vải màu Đen / Xám

Chất liệu: Lưng lưới. Nệm vải. Khung ghế bằng nhựa. Tay nhựa. Gác chân chất liệu thép nệm bọc vải. Chân xoay nhựa / thép mạ

Kích thước (D*R*C): Đang cập nhật

Giá : 1.850.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế làm việc có gác chân hcm

CR4307-M

Ghế làm việc có gác chân hcm

Màu sắc: Lưới và nệm vải màu Đen / Xám

Chất liệu: Lưng lưới. Khung ghế băng nhựa. Tay thép ốp nhựa .Gác chân chất liệu thép & nhựa. Chân xoay nhựa / thép mạ.

Kích thước (D*R*C): Đang cập nhật

Giá : 2.450.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế giám đốc lưới có gác chân

CR4308-M

Ghế giám đốc lưới có gác chân

Màu sắc: Lưng và nệm ngồi lưới màu: đen / xám / nâu. Khung màu đen . Chân sơn tĩnh điện đen nhám

Chất liệu: Lưng và nệm ngồi lưới sợi Nylon + Fiberglass. Khung thép và nhựa. Tay ghế nhựa. Gác chân khung thép nhựa. Chân xoay thép sơn tĩnh điện

Kích thước (D*R*C): 695*635*1075mm

Giá : 7.650.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay làm việc có gác chân

CR4310-M

Ghế xoay làm việc có gác chân

Màu sắc: Lưới và nệm vải màu Đen / Xám

Chất liệu: Lưng lưới. Nệm vải. Khung ghế bằng nhựa. Tay nhựa. Gác chân chất liệu thép nệm bọc vải. Chân xoay nhựa / thép mạ

Kích thước (D*R*C): Đang cập nhật

Giá : 1.950.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay ngả lưng thư giãn

CR4311-M

Ghế xoay ngả lưng thư giãn

Màu sắc: Lưng xám / đen. Nệm ngồi màu đen. Gác chân nhựa PP

Chất liệu: Lưng lưới, nệm vải. Tay nhựa chữ T. Chân thép mạ chrome

Kích thước (D*R*C): Đang cập nhật

Giá : 2.650.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế làm việc có gác chân

CR4305-M

Ghế làm việc có gác chân

Màu sắc: Trắng, Đen

Chất liệu: Lưng và nệm lưới đen, khung nhựa màu đen/trắng, chân thép mạ chrome

Kích thước (D*R*C): 640*650*1140/1220

Giá : 2.250.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế quản lý có gác chân

CR4103-P

Ghế quản lý có gác chân

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Thân bọc PVC, Tay nhựa bọc PVC, chân hợp kim nhôm bóng

Kích thước (D*R*C): 680*800*1270/1320

Giá : 3.850.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế sếp lưng lưới có gác chân

CR4304-M

Ghế sếp lưng lưới có gác chân

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Lưng lưới polyester, Nệm/tựa đầu bọc PVC, Khung/tay ghế/gác chân nhựa PP, chân ghế thép mạ chrome

Kích thước (D*R*C): 595*635*1145

Giá : 3.750.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế trưởng phòng có gác chân

CR4303-M

Ghế trưởng phòng có gác chân

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Lưng lưới polyester, Nệm/tựa đầu/chân gác bọc PVC, chân ghế thép mạ chrome

Kích thước (D*R*C): 590*645*1140

Giá : 4.150.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế CEO xoay lưng lưới

CR4302-M

Ghế CEO xoay lưng lưới

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Lưng lưới polyester, Nệm/tựa đầu PVC. Khung/tay/gác chân nhựa PP, chân ghế thép mạ chrome

Kích thước (D*R*C): 575*500*1150

Giá : 3.650.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế sếp lưng lưới có gác chân

CR4301-M

Ghế sếp lưng lưới có gác chân

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Lưng lưới sợi Polyester, Nệm/tựa đầu PVC, Khung tay/chân thép mạ chrome

Kích thước (D*R*C): 560*655*1125

Giá : 4.450.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế làm việc có gác chân

CM4274-M

Ghế làm việc có gác chân

Màu sắc: Khung nhựa màu trắng / đen

Chất liệu: Lưng và nệm lưới vải.Tay và khung ghế nhựa PP trắng hoặc đen. Chân thép mạ chrome, bánh xe nylon

Kích thước (D*R*C): Đang cập nhật

Giá : 2.050.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế trưởng phòng có gác chân

CR4102-P

Ghế trưởng phòng có gác chân

Màu sắc: Nâu, Đen

Chất liệu: Thân bọc PVC, chân thép mạ chrome bóng

Kích thước (D*R*C): 650*720*1110

Giá : 3.100.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế văn phòng có gác chân

CR4101-P

Ghế văn phòng có gác chân

Màu sắc: Xám, Nâu, Đen

Chất liệu: Thân bọc PVC, chân thép mạ chrome bóng

Kích thước (D*R*C): 670*730*1170

Giá : 3.350.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Tags : Ghế giám đốc | ghế ăn | ghế nhà hàng | ghế quầy bar | bàn ghế sân vườn | bàn tiếp khách | bàn ghế ngoài trời |

Hotline

Copyright@2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT FURNI