Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4260-M

Ghế chân quỳ, lưng trung

Giá: 1.050.000 VNĐ

 

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4265-M

Ghế chân quỳ, lưng trung

Giá: 950.000 VNĐ

 

Ghế Phòng Họp Hiện Đại

AAC-S11

Ghế Phòng Họp Hiện Đại

Giá: 1.350.000 VNĐ

 

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4305-MP

Ghế chân quỳ, lưng trung

Giá: call

 

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4106-P

Ghế chân quỳ, lưng trung

Giá: call

 

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4112-P

Ghế chân quỳ, lưng trung

Giá: 2.560.000 VNĐ

 

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4114-P

Ghế chân quỳ, lưng trung

Giá: 1.820.000 VNĐ

 

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4250-M1

Ghế chân quỳ, lưng trung

Giá: 1.250.000 VNĐ

 

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4130-P1

Ghế chân quỳ, lưng trung

Giá: 1.250.000 VNĐ

 

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4225-M

Ghế chân quỳ, lưng trung

Giá: 1.150.000 VNĐ

 

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4216-F

Ghế chân quỳ, lưng trung

Giá: 1.450.000 VNĐ

 

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4224-M

Ghế chân quỳ, lưng trung

Giá: call

 

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4260-M

Ghế chân quỳ, lưng trung

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Lưng lưới, nệm vải, tay/chân thép mạ chrome

Kích thước (D*R*C): Không

Giá: 1.050.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4265-M

Ghế chân quỳ, lưng trung

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Lưng lưới, nệm vải, tay nhựa, chân thép mạ chrome

Kích thước (D*R*C): Không

Giá: 950.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế Phòng Họp Hiện Đại

AAC-S11

Ghế Phòng Họp Hiện Đại

Màu sắc: Thân đen/trắng, chân đen

Chất liệu: Thân nhựa PP, chân sắt sơn đen

Kích thước (D*R*C): Không

Giá: 1.350.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4305-MP

Ghế chân quỳ, lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: PVC hoặc da, tay/chân thép mạ

Kích thước (D*R*C): 600*600*980

Giá: call

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4106-P

Ghế chân quỳ, lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: PVC hoặc da, polywood,tay/chân thép mạ

Kích thước (D*R*C):

Giá: call

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4112-P

Ghế chân quỳ, lưng trung

Màu sắc: Kem hoặc đen

Chất liệu: PVC, tay nhôm ốp gỗ, chân thép mạ chrome

Kích thước (D*R*C): L630*D570*H1000

Giá: 2.560.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4114-P

Ghế chân quỳ, lưng trung

Màu sắc: Kem hoặc đen

Chất liệu: PVC, tay thép mạ ốp PVC, chân thép mạ chrome

Kích thước (D*R*C): L550*650*H950

Giá: 1.820.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4250-M1

Ghế chân quỳ, lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Lưới, tay/chân thép mạ chrome

Kích thước (D*R*C): W565*560*H880

Giá: 1.250.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4130-P1

Ghế chân quỳ, lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: PVC, tay/chân thép mạ chrome

Kích thước (D*R*C): 565*D560*H880

Giá: 1.250.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4225-M

Ghế chân quỳ, lưng trung

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Lưới, tay nhựa, chân thép mạ

Kích thước (D*R*C): 580*500*920

Giá: 1.150.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4216-F

Ghế chân quỳ, lưng trung

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Vải, tay nhựa, chân thép mạ chrome

Kích thước (D*R*C): 570*470*1040

Giá: 1.450.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4224-M

Ghế chân quỳ, lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Lưới, vải, nhựa, thép sơn

Kích thước (D*R*C):

Giá: call

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Copyright@2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT FURNI