Ghế xoay,lưng trung

CE4305-MP

Ghế xoay,lưng trung

Giá: call

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4106-P

Ghế xoay,lưng trung

Giá: call

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4112-P

Ghế xoay,lưng trung

Giá: 2.860.000 VNĐ

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4114-P1

Ghế xoay,lưng trung

Giá: 2.250.000 VNĐ

 

Ghế xoay, lưng trung

CE4250-M1

Ghế xoay, lưng trung

Giá: 1.490.000 VNĐ

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4130-P1

Ghế xoay,lưng trung

Giá: 1.490.000 VNĐ

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4225-M

Ghế xoay,lưng trung

Giá: 1.150.000 VNĐ

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4216-F

Ghế xoay,lưng trung

Giá: 1.950.000 VNĐ

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4224-M

Ghế xoay,lưng trung

Giá: call

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4205-M1

Ghế xoay,lưng trung

Giá: 2.150.000 VNĐ

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4218-M1

Ghế xoay,lưng trung

Giá: 1.350.000 VNĐ

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4204-M1

Ghế xoay,lưng trung

Giá: 2.050.000 VNĐ

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4305-MP

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Da hoặc PVC,tay thép mạ,chân nhôm

Kích thước (D*R*C): 600*600*960/1020

Giá: call

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay,lưng trung

CE4106-P

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Da hoặc PVC, polywood,tay thép mạ,chân nhôm

Kích thước (D*R*C):

Giá: call

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay,lưng trung

CE4112-P

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Kem hoặc đen

Chất liệu: PVC, tay nhôm ốp gỗ, chân nhôm xoay

Kích thước (D*R*C): L630*D570*H1010/1090

Giá: 2.860.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay,lưng trung

CE4114-P1

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Kem hoặc đen

Chất liệu: PVC hoặc da, tay thép mạ chrome, chân nhôm xoay

Kích thước (D*R*C): L550*650*H940/1030

Giá: 2.250.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay, lưng trung

CE4250-M1

Ghế xoay, lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Lưới, thép mạ chrome, chân nhôm

Kích thước (D*R*C): L530*550*H970/1100

Giá: 1.490.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay,lưng trung

CE4130-P1

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: PVC, tay thép mạ, chân nhôm.

Kích thước (D*R*C): L530*550*H970/1100

Giá: 1.490.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay,lưng trung

CE4225-M

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Lưng lưới, nệm vải, tay/chân nhựa

Kích thước (D*R*C): 580*500*920/1030

Giá: 1.150.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay,lưng trung

CE4216-F

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Vải, tay nhựa, chân nhôm

Kích thước (D*R*C): 570*470*1140/1240

Giá: 1.950.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay,lưng trung

CE4224-M

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Vải, lưới, tay/chân nhựa

Kích thước (D*R*C):

Giá: call

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay,lưng trung

CE4205-M1

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Lưới,vải,nhựa,thép mạ

Kích thước (D*R*C): 660*640*950/1030

Giá: 2.150.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay,lưng trung

CE4218-M1

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Lưng lưới, nệm vải,tay/chân nhựa

Kích thước (D*R*C): 530*630*900-928

Giá: 1.350.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay,lưng trung

CE4204-M1

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Lưng lưới, nệm vải,tay/chân nhựa

Kích thước (D*R*C): 660*640*970-1050

Giá: 2.050.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Copyright@2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT FURNI