Ghế lưới chân xoay

CE4260-M

Ghế lưới chân xoay

Giá: 1.250.000 VNĐ

 

Ghế lưới chân xoay

CE4265-M

Ghế lưới chân xoay

Giá: 1.050.000 VNĐ

 

Ghế xoay, lưng trung

CM4264-M

Ghế xoay, lưng trung

Giá: 1.100.000 VNĐ

 

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4227-M

Ghế chân quỳ, lưng trung

Giá: 2.050.000 VNĐ

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4305-MP

Ghế xoay,lưng trung

Giá: call

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4106-P

Ghế xoay,lưng trung

Giá: call

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4112-P

Ghế xoay,lưng trung

Giá: 2.860.000 VNĐ

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4114-P1

Ghế xoay,lưng trung

Giá: 2.250.000 VNĐ

 

Ghế xoay, lưng trung

CE4250-M1

Ghế xoay, lưng trung

Giá: 1.490.000 VNĐ

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4130-P1

Ghế xoay,lưng trung

Giá: 1.490.000 VNĐ

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4225-M

Ghế xoay,lưng trung

Giá: 1.150.000 VNĐ

 

Ghế xoay,lưng trung

CE4216-F

Ghế xoay,lưng trung

Giá: 1.950.000 VNĐ

 

Ghế lưới chân xoay

CE4260-M

Ghế lưới chân xoay

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Lưng lưới, nệm vải, tay/chân thép mạ chrome

Kích thước (D*R*C): Không

Giá: 1.250.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế lưới chân xoay

CE4265-M

Ghế lưới chân xoay

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Lưng lưới, nệm vải, tay/chân nhựa

Kích thước (D*R*C): Không

Giá: 1.050.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay, lưng trung

CM4264-M

Ghế xoay, lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Lưới, vải, tay/chân thép mạ chrome

Kích thước (D*R*C): Không

Giá: 1.100.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế chân quỳ, lưng trung

CV4227-M

Ghế chân quỳ, lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Lưới, tay/chân thép mạ chrome cao cấp

Kích thước (D*R*C): 560*605*900

Giá: 2.050.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay,lưng trung

CE4305-MP

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Da hoặc PVC,tay thép mạ,chân nhôm

Kích thước (D*R*C): 600*600*960/1020

Giá: call

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay,lưng trung

CE4106-P

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Da hoặc PVC, polywood,tay thép mạ,chân nhôm

Kích thước (D*R*C):

Giá: call

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay,lưng trung

CE4112-P

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Kem hoặc đen

Chất liệu: PVC, tay nhôm ốp gỗ, chân nhôm xoay

Kích thước (D*R*C): L630*D570*H1010/1090

Giá: 2.860.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay,lưng trung

CE4114-P1

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Kem hoặc đen

Chất liệu: PVC hoặc da, tay thép mạ chrome, chân nhôm xoay

Kích thước (D*R*C): L550*650*H940/1030

Giá: 2.250.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay, lưng trung

CE4250-M1

Ghế xoay, lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Lưới, thép mạ chrome, chân nhôm

Kích thước (D*R*C): L530*550*H970/1100

Giá: 1.490.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay,lưng trung

CE4130-P1

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: PVC, tay thép mạ, chân nhôm.

Kích thước (D*R*C): L530*550*H970/1100

Giá: 1.490.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay,lưng trung

CE4225-M

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Lưng lưới, nệm vải, tay/chân nhựa

Kích thước (D*R*C): 580*500*920/1030

Giá: 1.150.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế xoay,lưng trung

CE4216-F

Ghế xoay,lưng trung

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Vải, tay nhựa, chân nhôm

Kích thước (D*R*C): 570*470*1140/1240

Giá: 1.950.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Copyright@2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT FURNI